Ubytování a restaurace Vyškov

+420 725 074 388 |

+420 517 330 553 |

 • 64aa872ed3d4cc5eb54d54b01fd5c03f.jpeg

  64aa872ed3d4cc5eb54d54b01fd5c03f.jpeg

 • 1866968bb7e99fef19fbe22ab5054238.jpeg

  1866968bb7e99fef19fbe22ab5054238.jpeg

 • 3fe1513c3783168dab00cc3ec200d385.jpeg

  3fe1513c3783168dab00cc3ec200d385.jpeg

 • jídlo

  jídlo

 • 68bf0259b48f00be1f978f6ef1832e40.jpeg

  68bf0259b48f00be1f978f6ef1832e40.jpeg

 • stoly

  stoly

Úvod:

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi. objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel hotelu).
 2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky. 
 3. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, se splatností 14 dní od vystavení zálohové faktury. Záloha činí 60% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
 4. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je yýše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
 5. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

 1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 60 dnů před ohlášeným příjezdem.
 2. Při zrušení rezervace 59 - 30 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25%z celkové ceny pobytu.
 3. Při zrušení rezervace 29 - 14 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
 4. Při zrušení rezervace 13 -7 dní před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny pobytu.
 5. Při zrušení rezervaci 6 dní - 2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 90% z celkové ceny pobytu.
 6. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
 7. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
 8. Storno poplatek je smluvní pokutou.

Storno podmínky jsou platné od 1.1.2018